چند رسانه ای


پشتیبانی از فابل های چند رسانه ای

قراردادن ویدیو

یوتیوب
ویمیو

میزبانی ویدئو خود

صداها

صدای ابر
خود میزبان